Maatwerk

Dé oplossing voor een optimale doorstroom? Die kunnen we samen op maat creëren!

Hoe een school tot de optimale doorstroom komt, ligt niet vast. Daarom vinden wij het belangrijk om de behoeften goed in kaart te brengen, voordat we tot een oplossing komen. Naast onze examentrainingen en zomerdiploma-traject, komen we vaak tot oplossingen op maat. Die kan een langere periode beslaan óf uit enkel één dag bestaan, om bijvoorbeeld kennishiaten te voorkomen tijdens de vervanging van een docent. Luzac heeft de afgelopen jaren de meest uiteenlopende maatwerkprogramma’s gecreëerd in samenwerking met scholen.

Eerder gecreëerde maatwerkprogramma’s

Een bijspijkerweek 

NXT Maarsbergen bereidt leerlingen voor op hun toekomst in de techniek. Een goede kennis van wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde zijn voor veel NXT-leerlingen dan ook onmisbaar. De vakschool wilde daarom onderzoeken waar derdeklassers binnen deze vakken stonden en ze een steuntje in de rug geven voor havo 4. Een maatwerkprogramma in de vorm van een bijspijkerweek bood uitkomst.  

Elke dag kreeg een ander vak de aandacht. Luzac-docenten bereidden de stof in zijn geheel voor, maar differentieerden in de les op basis van de behoeften onder de leerlingen. Dat deden ze aan de hand van een toets die ze met de RTTI-methode hebben gemaakt. Kennishiaten en obstakels bij het beantwoorden van toetsvragen werden gesignaleerd en gericht verholpen.  

NXT-docenten waren ‘als opdrachtgever’ hierbij betrokken. Ze hielpen bij de voorbereiding en waren tijdens de lessen aanwezig, zodat ze meekregen waar ze extra aandacht aan kunnen besteden. Liep een leerling vast, dan kon hij er met de docent van NXT voor zitten.  

Leerlingen waren enthousiast over de uitleg en hulp van docenten: de bijspijkerdagen scheikunde en natuurkunde beoordeelden ze met een 9,6. De leerzaamheid van de week gaven ze een 8,2, de uitdaging een 8,7.   

Ontwikkeldagen 

Een andere school wilde de studiedagen goed benutten. Daarom kwamen we samen tot ontwikkeldagen die Luzac heel schooljaar 22/23 organiseerde. Leerlingen konden van tevoren aangeven wat hun vragen en struikelblokken binnen een specifiek vak waren. Luzac-docenten gingen vervolgens, samen met de leerlingen, een dagdeel met deze vragen aan de slag. Zij baseerden hun voorbereiding op de vragen van leerlingen, zodat ze hen gericht en persoonlijk konden helpen. 

SE-trainingen 

Naast eindexamentrainingen geven we op steeds meer scholen SE-trainingen. Zo weten leerlingen eerder waar ze staan binnen het desbetreffende vak en heeft de school vervolgens de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de aandachtspunten. 

Waar eindexamentrainingen in april helpen met de laatste loodjes, bieden SE-trainingen de handvatten voor een goede voorbereiding gedurende het hele schooljaar. Dat vraagt om maatwerk van onze docenten. Leerlingen leren tijdens deze trainingen de verschillende type eindexamenvragen goed kennen en krijgen inzicht in hoe zij zich daarop het beste kunnen voorbereiden. Maar ook tijdens eerdere schoolexamens plukken leerlingen uiteraard de vruchten van hun opgedane examenvaardigheden. 


Om u beter te kunnen adviseren over de mogelijkheden van een samenwerking met Luzac kunnen we telefonisch en per e-mail contact met u opnemen.

De privacy statement van Luzac is van toepassing op dit formulier.

Hoe pakken scholen samen de uitdagingen in het onderwijs aan? 
Elke school zet alles op alles voor hun leerlingen. Goede docenten en kwalitatieve lessen liggen aan de basis. Helaas kent… Lees meer
Luzac creëerde een bijspijkerprogramma voor de derdeklassers van NXT
Luzac bundelde de krachten met NXT Maarsbergen, een echte vakschool die leerlingen voorbereidt op hun toekomst in de techniek. Leerlingen… Lees meer
‘Every child deserves a champion’
24 januari is de Internationale Dag van het Onderwijs. Dé dag in het jaar waarop we stil staan bij het… Lees meer

Neem contact met ons op

Mirjam Berkenbosch - Veraar
Mirjam Berkenbosch – Veraar

Meer informatie

Wilt u weten wat Luzac voor uw school kan betekenen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Om u beter te kunnen adviseren kunnen we telefonisch en per e-mail contact met u opnemen.

Het privacy statement van Luzac is van toepassing op dit formulier.